NOEN TANKER I TIDEN

Kunder og Facebook
Jeg har i mange år jobbet med store og små kunders kundebaser. Felles for alle har vært redselen for at informasjon skulle komme på avveie. Et eksempel er en bank kunne ikke bruke et eksternt system, fordi det var «forbudt» å ta kunderegister ut av bankens systemer. Selv om det kun lå navn og e-postadresse i fila. 

Ikke nok med at man var bekymret for at konkurrenter skulle få informasjon om hvem som var kunder. Eller at registeret skulel kunne benyttes av andre som var interessert i målgruppen. Det ble sett på som et brudd på tillitsforholdet mellom bank og kunder, å slippe kundeoversikter ut av huset.

   
Web-app-nyhet:
'Organisasjon ber medlemmer verve nye medlemmer'


Medlemmene orienteres på flere måter - ved å sende e-post, SMS eller brev – avhengig av hva som er aktuelt ut fra hvilken informasjon som finnes, og om man har samtykke.
Organisasjonen ønsker å premiere ververne. I forbindelse med informasjonen, får hver enkelt medlem en unik vervekode.

Verver oppgir sin unike kode til interesserte – som sender inn SMS med koden.

2-3 minutter senere er medlemsdata utfylt, betaling registrert, verver godskrevet og elektronisk medlemsbevis mottatt av det nye medlemmet. Alt skjer uten at organisasjonen belastes administrativt.
Les mer - klikk på overskriften. For å se presentasjon av det unike mobile verktøy - klikk her

   
Web-app-presentasjoner

Vi har laget presentasjoner som viser eksempler på hva vår egenutviklede systemplattform for web-apper kan benyttes til. Se forskjellige webApperpå menypunkt "WebApper"

   

Ytterst på Torskeholmen - midt i universitetsbyen Grimstads indrefilet - blir man vant til å tenke 360 grader. Ikke bare i en sektor.
Når man skal leve av å tilby forretningssystemer i henhold til vår forretningside – med lave inngangskostnader, ingen oppsigelsestid og transaksjonskostnader – og i tillegg ikke ønsker å fakturere høye konsulenthonorarer, må man vite hva man holder på med. Det gjør vi.
Det er ikke firmaet Novare AS som har erfaringer og kunnskaper, men vi som jobber her – og våre nære samarbeidspartnere. Som du kan se av informasjonen om de erfaringer vi sitter inne med - se menypunkter til venstre - er de meget omfattende.

Og vi tror at det blir bedre systemer av at de som utvikler dem, har stor og omfattende kompetanse fordelt på få hoder, enn om tilsvarende erfaringer og kunnskaper er fordelt på mange hoder.
Vi tror også at det blir bedre systemer når stabiliteten i utviklerstaben er stor, enn når gjennomtrekken er det.