Årets konkurransefilmer valgt: Ny norsk musikkvideokonkurranse, mangel på
animert kortfilm og 50 prosent kvinnelige dokumentarregissører


388 norske filmer ble påmeldt Kortfilmfestivalen 2007. Tre forhåndsjuryer har nå valgt ut de filmene
som skal konkurrere om prisene i Grimstad 14.-19. juni. I år kan festivalen skilte med en helt ny
pris til beste norske musikkvideo.

321 kortfilmer og musikkvideoer har vært påmeldt årets kortfilmkonkurranse, og 77 er tatt ut til
hovedkonkurransen. 62 filmer ble vurdert for musikkvideoprisen, av disse er 21 tatt ut til å delta i
konkurranseprogrammet. 67 filmer var påmeldt årets dokumentarkonkurranse, og 12 ble tatt ut til
hovedkonkurransen.

Liste over hvilke filmer som er tatt ut, finner du her.

Om årets filmutvalg

Forhåndsjuryen for kortfilm finner klare tendenser i årets innsendte materiale, blant annet mange
gode oppvekstfilmer. Svært mange har også valgt å lage kortfilm om alvorlige temaer, særlig
urbane problemer som rus, bostedsløshet og prostitusjon. I år ser det ut til at spesielt de yngste
regissørene velger å fokusere på samfunnets skyggeside.

Mangel på animert kortfilm
Norske animerte kortfilmer er tradisjonelt svært populære internasjonalt, noe ikke minst Oscar-
statuetten til Torill Kove beviser. Derfor er det ekstra skuffende at den animerte kortfilmen så å
si er fraværende i årets program. De animerte filmene som ble påmeldt i år, er nesten uten
unntak produsert "på kjøkkenbenken", uten produsent og uten skikkelig finansiering.
Animasjonsmiljøet har lenge etterlyst en økonomisk og politisk satsning på sjangeren.

Politisk dokumentar på fremmarsj
Den personlige dokumentaren opptar mange filmskapere, men juryen for dokumentarfilm merket
seg at saksorienterte og politiske filmer synes å være på fremmarsj. Blant de påmeldte filmene
var det god spredning mellom typiske tv-dokumentarer og mer kunstneriske filmer.

50 prosent kvinner
Det siste året har det pågått en heftig diskusjon i filmmiljøet om hvorfor så få kvinner regisserer
spillefilm. Kort- og dokumentarfilmmiljøet har tradisjonelt hatt en bedre kjønnsfordeling enn
spillefilmmiljøet. Vi må dessverre konstatere at kortfilmmiljøet ikke kan skilte med en god
kjønnsbalanse i år. Av de innsendte 259 kortfilmene var det 34 prosent kvinnelige regissører.
Av de 57 filmene som i det norske hovedprogrammet, er 18 filmer regissert av kvinner og 39
regissert av menn. Det tilsvarer en kvinneandel på 32 prosent. Selv om det var langt flere menn
enn kvinner som leverte inn film til årets dokumentarkonkurranse, er imidlertid seks av tolv
dokumentarfilmer i konkurranse regissert av kvinner. Det tilsvarer altså en kvinneandel på 50
prosent.

Kortfilmfestivalens musikkvideopris
Vi mener at det er på tide at musikkvideo blir verdsatt og vurdert som et eget filmuttrykk. Av 67
påmeldte bidrag har juryen plukket ut 21 musikkvideoer som skal konkurrere om prisen på
15000 kroner gitt av platebransjens interesseorganisasjoner IFPI og FONO.

Forhåndsjury kortfilm:
Filmarkivar Arild Jørgensen
Animatør Kaja Wright Polmar
Filmkunstner Greg Pope

Forhåndsjury dokumentarfilm:
Filmregissør Dag Johan Haugerud
Producer i NRK Yngvild Flikke
Produsent og regissør Stig Andersen

Forhåndsjury musikkvideo:
Producer i NRK Yngvild Flikke
Filmkunstner Greg Pope
Filmregissør Arild Frölich
www.kortfilmfestivalen.no